Stäng av dina prylar

Stäng av dina elektroniska prylar hemma, ordentligt!
Detta måste vara ett av de enklaste sätten att spara ström på. De allra flesta lämnar alla apparater i standbyläge under natten och arbetsdagen. Skaffa ett grenuttag och koppla in din TV, video, boxer, DVD-spelare, Nintendo och så mycket som möjligt, så att det blir enkelt att stänga av allt. TV:n är faktiskt en väldigt skicklig energibov, även om den verkar avstängd. Lyser den röda lampan drar den fortfarande mycket energi!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>