Källsortera, kompostera och panta

Sverige är ett föregångsland på dessa plan, men vi kan bli mycket bättre! Vi slänger 100kg mat per person och år. Detta resulterar i att vi skapar lika mycket koldioxid som 700 000 bilar gör. Inte bra!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>