Så tar du din jägarexamen

Posted on

För att kunna äga jaktvapen i Sverige krävs att du har avlagt en jägarexamen. Efter avlagd jägarexamen kan man söka vapenlicens hos polisen och använda dessa vapen för jakt i Sverige. Det finns ingen nedre åldersgräns för att avlägga en jägarexamen, även om det krävs att man har de fysiska förutsättningarna för att kunna hantera ett vapen. En jägarexamen gäller tillsvidare och behöver inte förnyas.

Jägarexamen utfärdas av examinatorer som är godkända av Svenska Jägarförbundet, oavsett hur du väljer att ta din examen.

Vad består en jägarexamen av?

För att ta en jägarexamen behöver du avlägga ett teoretiskt och ett praktiskt prov. Det teoretiska provet innefattar 70 flervalsfrågor som ska besvaras på 60 minuter. För ett godkänt prov krävs 60 korrekta svar.

Det praktiska provet består av tre olika delprov: hagelgevärsprov, grundprov/kulgveär och högviltprov/kulgevär. Hagelgevärsprovet består av fyra moment som innefattar säkerhet, avståndsbedömning, lerduveskjutning och skjutning mot markmål. Proven för kulgevär består av två moment om säkerhet och precisionsskjutning.

Hur tar jag en jägarexamen?

För att ta jägarexamen kan du antingen genomföra en längre utbildning eller en intensivkurs. Studiefrämjandet erbjuder till exempel längre kurser som ger gott om tid åt inlärandet, både det teoretiska och praktiska.

Alternativet till detta är alltså att ta din jägarexamen som intensivkurs, där du under en kort tid (oftast tre dagar) lär dig de nödvändiga momenten och avlägger proven. Detta innebär dock att du måste genomföra det teoretiska inlärandet på egen hand innan intensivkursen.

OBS! Bland aktörerna som arrangerar intensivkurser har det på senare år dykt upp oseriösa företag som i efterhand kan innebära problem för dig som tar jägarexamen genom dem. Kontrollera noga att den arrangören du väljer har godkända examinatorer och lång erfarenhet inom jägarexamen.

Vad kostar det?

Kostnaderna för utbildningarna varierar beroende på arrangör. Kostnaderna för proven är enligt följande:

  • Teoretiskt Prov: 200 kr
  • Grundprov Kulgevär: 160 kr
  • Hagelgevärsprov: 340 kr
  • Omprov av ett underkänt moment i grundprov kulgevär eller hagelgevärsprov: 80 kr
  • Praktiskt Högviltprov: 140-190 kr
  • beroende på hur många serier provtagaren måste skjuta vid provtillfället.

Kom också ihåg att du varje år måste betala en avgift (för närvarande 300 kr/år) för att kunna få jaga.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>