Jakt

Jakt är bra för miljön. Det handlar mycket om att få en balans i naturen och att se till att de djur och växter som finns inom ett visst område mår bra och frodas. I Sverige är jakten reglerad och det finns många duktiga jägare.

När det är dags för säsong behövs jaktkläder.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>